MP3 versions of Vietnamese dialogs

Source: http://www.seasite.niu.edu/vietnamese/vnlanguage/supportns/tableofcontent.htm

Lesson 1: Greetings

Lesson 1 - Dialog A1

Ông Ba:Chào bà. Xin lỗi bà, tên bà là gì?
Bà Hà:Dạ tên tôi là Hà. Còn ông, tên ông là gì?
Ông Ba:Tên tôi là Ba.

Lesson 1 - Dialog A2

Anh HuyĐây là cô Tâm và đây là chị Mỹ.
Anh Joe:Chào cô, chào chị. Còn kia là ai, anh Huy?
Anh HuyÀ, kia là anh Pierre.

Lesson 1 - Dialog A3

Cô Hoa:Anh là người Việt, phải không?
Anh Nam: Dạ vâng, tôi là người Việt, tôi là người (miền) Nam. Còn cô cũng là người Việt, phải không?
Cô Hoa: Dạ vâng, tôi cũng là người Việt, tôi là người (miền) Bắc.

Lesson 1 - Dialog A4

Phương:Ông Sims là người Úc, phải không?
Ông Rose:Dạ không, ông ấy không phải là người Úc. Ông ấy là người Mỹ.
Phương:Thế, ai là người Úc?
Ông Rose:Dạ, chị Betty là người Úc.

Lesson 1 - Dialog A5

Chị Sue:Anh là người nước nào?
Anh Huy: Dạ, tôi là người Việt.
Chị Sue: Thế anh là người miền nào?
Anh Huy: Tôi là người Trung. Còn chị là người nước nào?
Chị Sue: Dạ, tôi là người Anh.
Lesson 1 - Translation in English
Dialog A1
Mr. Ba:
Mrs. Ha
:
Mr. Ba:
Hello (Madam).  Excuse me, what is your name.
My name is Ha.  And how about you? what is your name?
My name is Ba.
Dialog A2
Huy:
Joe:
Huy
:
This is (Miss) Tam, and this is (sister) My.
Hello, (Miss) Tam.  Hello, My.  And who is overthere, Huy?

Oh, that's Pierre.
Dialog A3
Miss Hoa:
Nam:

Miss Hoa:
You're Vietnamese, aren't you? (Isn't that so?)
Yes, I'm Vietnamese.  I'm a Southerner.  And you're also Vietnamese,
aren't you
?
Yes, I'm also Vietnamese.  I'm a Northerner.
Dialog A4
Phuong:
Mr. Rose:
Phuong:
Mr. Rose
:
Mr. Sims is Australian, isn't he?
No, he's not Australian.  He's American.
Oh, so who is Australian?
Oh, Betty is Australian.
Dialog A5
Sue :
Huy:
Sue :
Huy:
Sue :
Where are you from? (What is your native country?)
I'm from Vietnam.  (I'm Vietnamese.)
So which region are you from?
I'm from Central Vietnam.  And where are you from?
I'm English.

Lesson 2: Telling time, numbers

Lesson 2 - Dialog A1

Dung:Mấy giờ rồi, anh?
Phong: Ba giờ rồi.

Lesson 2 - Dialog A2

Dung:Bây giờ mấy giờ rồi?
Phong:Ba giờ rồi.
Dung:Mấy giờ anh đi Sàigòn?
Phong:Bốn giờ tôi đi.

Lesson 2 - Dialog A3

Ông Hải:Xin lỗi bà, bây giờ mấy giờ?
Bà Cúc:Dạ, bảy giờ.
Ông Hải:Cám ơn bà.
Bà Cúc: Dạ, không có gì.

Lesson 2 - Dialog A4

Linda:Bây giờ anh ở đâu?
Minh: Tôi ở Los Angeles. Còn chị, bây giờ chị ở đâu?
Linda: Tôi cũng ở Los Angeles. Thế anh ở vùng nào ở Los Angeles?
Minh: Dạ, vùng Westminster
Linda: Anh ở phố nào ở Westminster?
Minh: Dạ, phố Clinton.
Linda: Anh ở số mấy phố Clinton?
Minh: Dạ, số mười hai.

Lesson 2 - Dialog A5

Minh:Chị cũng ở Los Angeles, thế địa chỉ chị là gì?
Linda: Dạ, tôi ở số mười chín phố Manchester vùng Englewood. Trước, tôi ở vùng Hawthorn.
Minh: Thế à?

Lesson 2 - Dialog A6

Carlos:Chị học ở đâu?
Susan: Tôi học ở trường Cornell. Còn anh học ở đâu?
Carlos: Tôi ra trường rồi. Bây giờ tôi làm cho Bộ Ngoại giao.
Lesson 2 - Translation in English
Dialog A1a
Dung:    
Phong:
What time is it?
3:00 (already).
Dialog A1b
Dung:    
Phong:
Dung: 
Phong :
What time is it?
3:00 (already).
What time are you going to Saigon?
I'm going at 4:00.
Dialog A1c
Mr. Hai:
Mrs. Cuc: 
Mr. Hai:
Mrs. Cuc: 
Excuse me (Madam), what time is it now?
7:00.
Thank you.
That's all right.
Dialog A2
Linda: 
Minh:  
Linda:
Minh:  
Linda: 
Minh: 
Linda:
Minh:
Where are you living now?
I live in Los Angeles. And you, where are you living now?
I live in Los Angeles too.  So which suburb in Los Angeles do you live in?
In Westminster.
What street in Westminster do you live on?
Clinton Street.
What number on Clinton street do you live at?
Number 12.
Dialog A3
Minh:  
Linda:

Minh:  
You live in Los Angeles, too; so what's your address?
I  live at 19 Manchester Street in Inglewood.
Before, I lived in Hawthorn.
Oh, is that so?
Dialog A4
Carlos:
Susan:
Carlos:

Where do you study?
I study at Cornell.   And where do you study?
I've graduated already.  Right now I'm working at the Department of Foreign Affairs/State Department.