Content

GẶP GỠ VÀ CHÀO HƠI (Meeitng and Greeting)

NHŨNG CÂU ĐỂ TẬP LUYỆN (Phrases to practice)

Dạ

Vâng

Không

Làm ơn

Cám ơn

Không có chi

Xin lỗi Ông

Xin lỗi Bà

Xin lỗi Cô

Xin lỗi Anh

Xin lỗi Chị

Xin lỗi Em

Xin lỗi

Chào Ông

Chào Bà

Chúc ngủ ngon

Ông có nói tiếng Anh không?

Có ai ở đây nói tiếng Anh không?

Tôi chỉ nói một ít tiếng Việt

Cô tên gì?

Tôi tên là Lan

Bà có khỏe không?

Dạ tôi khỏe, cám ơn Ông

Tôi rất hân hạnh được gặp Ông

Tôi không hiểu

Cô mới nói chi?

Ông có thể nói châm hơn được không?

Tôi hiểu hoàn toàn